Cenník

Jazykové korektúry

Gramatické korektúry

Gramatická oprava textov zahŕňa kontrolu a opravu interpunkčných znamienok, tvrdého a mäkkého i, opravu čiarok, veľkých a malých písmen. Jednoducho, chyby, ktoré nie sú v súlade s gramatikou slovenského jazyka.

1 normostrana – 2 € bez DPH

Gramatické a štylistické korektúry

Vaše texty opravíme nielen po gramatickej, ale aj štylistickej stránke, a teda pozrieme sa na text podrobnejšie. Pomôžeme vám so slovosledom, odsekmi, titulkami, medzititulkami, upraceme sem-tam rozhádzané myšlienky, rozšírime slovnú zásobu a nájdeme tie správne výrazy.

1 normostrana – 4 € bez DPH

PR články, copywriting a tvorivá činnosť

Tvorba textov

Napíšte nám zadanie a my vám vypracujeme cenovú ponuku. Texty na webovú stránku, tvorba PR článkov a príprava tlačových správ si vyžadujú osobitný prístup, a teda aj individuálnu cenovú ponuku. Na základe vašich požiadaviek vám pripravíme cenovú ponuku a následne sa pustíme do práce.

cena dohodou

Balík služieb

Naša spolupráca nemusí byť jednorazová, práve naopak! Budeme radi, ak nadviažeme pravidelnú spoluprácu, a to napríklad na mesačnej báze. Vyskladajte si vlastný balík služieb a my vám nastavíme paušálnu výhodnejšiu cenu. Každý mesiac vám môžeme pripraviť PR články, tlačové správy či urobiť korektúru vašich textov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, a preto bude váš balík služieb rovnako špeciálny, ako ste pre nás vy.

cena dohodou